Inovatívny spôsob investície
do realitných projektov

Viac ako 300 aktívnych investorov.
Zafinancované viac ako 0,5 mil. €.
Vyplácané výnosy viac ako 80 tis. ročne.

Pripravujeme...

PType

PShortDescription

PValue1

PLabel1

PValue2

PLabel2

PValue3

PLabel3

PValue4

PLabel4

PValue5

PLabel5

PValue6

PLabel6

Otvorené investície

PType
Predrezervačný bonus +2%
z výšky investície do časového limitu
Days
Hours
Minutes
Seconds

PShortDescription

PValue1

PLabel1

PValue2

PLabel2

PValue3

PLabel3

PValue4

PLabel4

PValue5

PLabel5

PValue6

PLabel6

Cieľ splnený na: 50%

Úspešne financované

PTitle #template-project-funded

PShortDescription

PValue1

PLabel1

PValue2

PLabel2

PValue3

PLabel3

PTitle #template-project-funded

PShortDescription

PValue1

PLabel1

PValue2

PLabel2

PValue3

PLabel3

Výhodné investovanie do realít netradičným spôsobom

Pomáhame realizovať zaujímavé realitné projekty prostredníctvom investícií od bežných ľudí so spravodlivým výnosom.
→ Viac sa dočítate v rozhovore na forbes.sk

Investori z KLUBU INVESTOROV

0

A stále nás pribúda! Toto je aktuálny počet členov
v KLUBE INVESTOROV. Vytvárame pasívne príjmy, ktoré sú vyplácané
každý mesiac na váš účet.

„Majitelia investičných projektov spravodlivo rozdeľujú dosiahnuté zisky
medzi všetkých zúčastnených investorov.“