19# Fascinujúci príbeh svojho času najbohatšieho muža planéty – Andrew Carnegie (3)

Čo s peniazmi, keď ich máte toľko, že si môžete kúpiť prakticky čokoľvek na svete? Zostane vám jediné – všetky ich rozdať. 


Čo sa v novom podcaste dozviete?

The Gospel of wealth alebo v preklade evanjelium bohatstva je krátkou Carnegieho úvahou o pomeroch v spoločnosti a distribúcií bohatstva pre dobro ľudstva.

💰 Bohatstvo nie je zlé

Veril že koncentrácia peňazí je pre spoločnosť dobrá a prirodzená. Najviac peňazí budú mať tí najkompetentnejší a ich úlohou, či skôr povinnosťou je nazhromaždiť čo najväčšie množstvo bohatstva, ktoré musia použiť na dobročinné účely. 

🤔 Zanechať peniaze nestačí

Milionár alebo miliardár je okrem peňazí povinný podeliť sa aj so svoju kompetentnosťou. Keby svoje peniaze jednoducho dal štátu, nejakej charite, alebo nehodným príbuzným, mohli by narobiť viac škody než úžitku.

🤩 Zbytočný luxus

Horné 1% má byť priamo zapojené do dobročinného procesu. Tvrdil, že bohatý vie oveľa lepšie čo chudobnému pomôže, ako on sám. Chudobný človek, ktorý len tak dostane peniaze, ich pravdepodobne zneužije na zbytočný luxus, ktorý si nemôže dovoliť.

😠 Odpor k zdedenému bohatstvu

Veril, že synovia prosperujúcich podnikateľov nie sú takí talentovaní ako ich otcovia, pretože ich nenaučili princípy biznisu. Zbohatlícke deti často zbytočne plytvajú zdrojmi, ktoré mohli byť použité v prospech spoločnosti. 

🤷‍♂️ Chudoba ako výhoda

Veril, že budúci vodcovia spoločnosti povstanú práve z radov chudobných a že nemajetní ľudia majú výhodu nad bohatými, pretože im rodičia venujú väčšiu pozornosť a sú nútení naučiť sa lepšej pracovnej etike.


🎙 V podcastoch sa venujeme peniazom, produktivite, investovaniu, ale aj naplnenému a bohatému životu. Zdrojom informácií sú svetoznáme knihy, videá, životopisy, citácie úspešných osobností,  ale aj reálne rozhovory s úspešnými investormi, podnikateľmi a inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí dosahujú pozoruhodné výsledky. 

Zaujímame sa o to, akým spôsobom títo ľudia premýšľajú o peniazoch, aké návyky ovplyvňujú ich každodenný život, čomu pripisujú svoj úspech, ale aj aké najväčšie zlyhania v živote prežili. Vyberáme pre Vás len to najlepšie a spoločne nahliadneme do tajomstiev, ako žiť úspešnejší, bohatší a produktívnejší život.