22# Muž, ktorý položil Anglickú Národnú Banku – George Soros (3)

V 3. epizóde venovanej Georgeovi Sorosovi sa pozrieme na vzťah medzi agentmi a agendou. Preberieme si aj konflikt medzi otvorenými spoločnosťami a kapitalizmom. 


Čo sa v novom podcaste dozviete?

🤥 Úprimnosť a integrita

Strácajú svoju silu v konkurencií s peniazmi. Hodnoty ľudí sa dajú meniť. Ak predpokladáme, že každá ľudská aktivita je poháňaná len vidinou zisku, tak potom musíme z rovnice vynechať akékoľvek morálne rozhodnutia. Spoločnosť, však nemôže bez základných etických nastavení fungovať. 

🤷‍♂️ Trhy bez hodnôt

Trhové hodnoty sú úplne iné ako tie, ktorými sa riadia jedinci, ktorí zastávajú členov spoločenstva. Kapitalizmus si podľa Sorosa ľudia zamieňajú s trhovou etikou. Trhy sú bez hodnotového zaťaženia zatiaľ čo spoločnosť bez neho nemôže existovať.

💰 Dolár je dolár

Konflikt medzi otvorenou spoločnosťou a kapitalizmom je podľa Sorosa hlboko zakorenený. Dolár je dolár. Nezáleží odkiaľ prišiel a komu patrí. Práve preto sú trhy tak efektívne. 

🧐 Úpadok spojedý s obdivom

Jedným z príznakov úpadku je podľa Sorosa otvorená kultúra uprednostňovania vlastných záujmov jedinca a zároveň prehnaný obdiv k úspešným ľuďom. Často bez ohľadu na to ako svoj úspech dosiahli. 

⚖️ Hodnoty trhu

sa stávajú hodnotami spoločnosti. Nie je to však následok rozumu a dobrého poctivého logického zmýšľania, ale nátlaku a manipulácie záujmovými skupinami. Záujmy, ktoré sa najviac prekrývajú s cieľmi najbohatšej vrstvy spoločnosti, často dostanú veľkú  finančnú a propagačnú podporu a teda aj najviac pozornosti. 


🎙 V podcastoch sa venujeme peniazom, produktivite, investovaniu, ale aj naplnenému a bohatému životu. Zdrojom informácií sú svetoznáme knihy, videá, životopisy, citácie úspešných osobností,  ale aj reálne rozhovory s úspešnými investormi, podnikateľmi a inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí dosahujú pozoruhodné výsledky. 

Zaujímame sa o to, akým spôsobom títo ľudia premýšľajú o peniazoch, aké návyky ovplyvňujú ich každodenný život, čomu pripisujú svoj úspech, ale aj aké najväčšie zlyhania v živote prežili. Vyberáme pre Vás len to najlepšie a spoločne nahliadneme do tajomstiev, ako žiť úspešnejší, bohatší a produktívnejší život.