3# Podcast 🎙️. R.T. Kiyosaki: Hľaď si svoj biznis!

Naďalej sa venujeme knihe Bohatý otec Chudobný otec od Roberta T. Kiyosakiho. V lekcií číslo 3 nás upozorňuje, aby sme rozlišovali medzi svojim povolaním a vlastným biznisom.

Väčšina ľudí strávi svoj život staraním sa o prosperitu niekoho iného. Tadiaľto však cesta k bohatstvu nevedie. Hľaďte si v prvom rade svoj vlastný biznis!

🎙️ V podcastoch sa venujeme peniazom, produktivite, investovaniu, ale aj naplnenému a bohatému životu.

Zdrojom informácií sú svetoznáme knihy, videá, životopisy, citácie úspešných osobností,  ale aj reálne rozhovory s úspešnými investormi, podnikateľmi a inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí dosahujú pozoruhodné výsledky.

Zaujímame sa o to, akým spôsobom títo ľudia premýšľajú o peniazoch, aké návyky ovplyvňujú ich každodenný život, čomu pripisujú svoj úspech, ale aj aké najväčšie zlyhania v živote prežili. 

Vyberáme pre Vás len to najlepšie a spoločne nahliadneme do tajomstiev, ako žiť úspešnejší, bohatší a produktívnejší život.