5 spôsobov, ako investovať do nehnuteľností

Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti predstavuje vzrušujúcu investičnú stratégiu, ktorá môže byť uspokojivá a aj lukratívna. Na rozdiel od cenných papierov a dlhopisov vlastníci nehnuteľností využívajú pákový efekt na kúpu danej nehnuteľnosti, a tak zaplatia časť celkových nákladov vopred a následne splácajú zostatkovú sumu spolu s úrokmi. Tiež môžu využiť tradičnú hypotéku, ktorá ale vo všeobecnosti vyžaduje zálohu vo výške 20-30% a v niektorých prípadoch je potrebná aj záloha vo výške minimálne 20% na zakúpenie celej nehnuteľnosti. Samozrejme, existuje viacero spôsobov ako investovať do nehnuteľností. Poďme si ich predstaviť: 

  •  Staňte sa prenajímateľom nehnuteľnosti 

Táto varianta je ideálna pre zručných ľudí, ktorí si vedia poradiť s domácimi renováciami a majú dostatok trpezlivosti na správu nájomcov. Dôležité je zo začiatku vlastniť značný kapitál na údržbu a pokrytie mesiacov, kedy nehnuteľnosť nebude obsadená. Prenájom nehnuteľností zabezpečí pravidelný príjem a maximalizáciu dostupného kapitálu vďaka pákovému efektu. Mnohé výdavky sú odpočítateľné z daní a prípadné straty môžu vyrovnať zisky z iných investícii. Po úplnom splatení hypotéky sa z väčšiny nájomného stáva zisk. Ak nemáte čas na správu nehnuteľnosti musíte si na túto činnosť najať osobu s čím sa spájajú ďalšie výdavky a povinnosti. V niektorých prípadoch ako napríklad pri nehnuteľnostiach využívaných najmä v sezónnom období je potrebné vymyslieť spôsob, akým bude investícia zarábať aj mimo tohto obdobia. Variantou môže byť zníženie nájomného. 

  • Obchodujte s nehnuteľnosťami 

Potrebné je disponovať počiatočným kapitálom a mať bohaté skúsenosti v oblasti oceňovania a marketingu. Realitné obchodovanie je divokou stránkou investícii do nehnuteľností. Obchodníci chcú častokrát výhodne predať aj podhodnotené nehnuteľnosti, zatiaľ čo investori nehnuteľnosť kúpia a snažia sa ju udržať. Obchodovanie s nehnuteľnosťami je zamerané na kratšie časové obdobie a v závislosti od trhových podmienok môžete rýchlo prísť k vyšším výnosom. Na druhej strane musíte mať hlbšie znalosti ohľadne trhu, pretože ten sa môže neočakávane zmeniť a tak spôsobiť krátkodobým investorom straty. 

  • Využite investičné skupiny 

V prípade, že chcete vlastniť nájomnú nehnuteľnosť a nechcete sa zaoberať jej prevádzkou máte možnosť využiť investičné skupiny, ktoré investujú do prenájmu nehnuteľností. Takáto spoločnosť kupuje alebo stavia bytové jednotky a potom umožňuje investorom ich kúpu, čím sa pripoja ku skupine. Jeden investor môže vlastniť jednu či viac jednotiek bytového priestoru, pričom celú správu nehnuteľnosti má na starosti spoločnosť a za to si vyberá percento z mesačného nájmu. Ide o praktický prístup k investovaniu do nehnuteľností, ktorý poskytuje pravidelný príjem, no nevýhodou sú režijné náklady.  

  • Investujte do fondov nehnuteľností – REIT 

Investovať do nehnuteľností môžete aj bez toho, aby ste ju vlastnili a to za pomoci REIT-ov. Tie sa nakupujú a predávajú na burzách rovnako ako akékoľvek iné akcie. Každý verejne obchodovateľný REIT má svoj vlastný symbol, prostredníctvom ktorého ho viete vyhľadať a nakúpiť cez svojho brokera. REIT-y sú akcie vyplácané dividendami a je ich možné predať prakticky ihneď za trhovú cenu. Rizikom je nepriaznivý vývoj na trhu nehnuteľností. 

  • Spoluinvestujte s crowdfundingovou platformou

Vyššie spomenuté možnosti rátajú s dostatočným kapitálom, ak ho však nemáte otvára sa vám cesta investovania cez platformu crowdfundigu. Spoločnosť podporuje developerské projekty tým, že im zabezpečí časť financií, ktoré pochádzajú od viacerých investorov. Vďaka tomu je možné investovať do crowdfundingových projektov s nehnuteľnosťami už od 100 EUR až po vyššie sumy, ktoré so sebou samozrejme prinášajú aj zaujímavejšie zhodnotenia. Výhodou je predovšetkým možnosť investovať aj malú čiastku do vami vybraného projektu, pričom všetky operácie za vás vykonáva platforma. Sklamanie môže prísť s oneskorenou realizáciou projektu alebo poklesom na trhu investícii. 

Zdroj: https://www.investopedia.com/investing/simple-ways-invest-real-estate/