Affiliate

INVESTÍCIA SLOVENSKO ponúka systém odmeňovania pre našich investorov a ich známych. Odporučte k nám známeho a v momente jeho investície do našich projektov získavate obaja! Podmienkou pre získanie výhod je to, aby si Váš známy otvoril u nás účet a vybral si investičný projekt, do ktorého zainvestuje ľubovoľnú čiastku od 100 EUR. Výška odmeňovania má nasledujúci systém:
Výška objemu
Odmena pre Vás
Odmena pre Vášho známeho
Objem investície do 9 999 EUR
1%
1% - WELCOME BONUS
Objem investície od 10 000 – 29 999  EUR
1,5%
1% - WELCOME BONUS
Objem investície nad 30 000 EUR
2%
1% - WELCOME BONUS

WELCOME BONUS 1% – sa pripíše novému investorovi JEDNORÁZOVO z prvého vkladu po schválení investície, neúročí sa, vypláca sa na konci spolu s istinou.

Nárok na odmenu máte nielen z prvého vkladu Vášho známeho, ale aj následne, konkrétne v 5 -tich nasledujúcich investičných kampaniach. Váš známy si môže vybrať ľubovoľných 5 kampaní, do ktorých zainvestuje a Vy budete opäť odmenený.

Systém vyplácania odmien je nastavený tak, že sa odmena pripíše priamo do Vašich DISPONIBILNÝCH PROSTRIEDKOV.