Ako financujeme projekt?

Financovanie investičných projektov prebieha prostredníctvom crowdfundingu, pri ktorom väčší počet jednotlivcov financuje investičný cieľ, až kým nedosiahnu cieľovú čiastku. Peniaze sa použijú na investíciu a jednotlivec je odmenený podľa vopred dohodnutých podmienok.

Financovanie realitných projektov

Tím Investícia Slovensko spolu s investičnou komisiou pripravia investičnú príležitosť a následne ju ponúknu členom v KLUBE INVESTOROV.

Ak je investičný projekt úspešne financovaný, zaháji sa dohodnutá činnosť a vyplácané výnosy z projektu sa investorom priamoúmerne rozdelia k investovanej čiastke.

Najobvyklejšie typy investícií

Investícia ako mezanínový úver

Úver je možné použiť ako doplnenie, resp. refinancovanie vlastných zdrojov developera. Používa sa ako doplnenie k bankovému úveru. Obvykle má vyšší úrok pre developera a tým aj vyšší výnos pre investora.

Investícia ako seniorný úver

Úver, ktorý je nadradený z pozície veriteľa. Častokrát je to práve bankový úver, ktorý je objemom väčší a pokrýva väčšiu časť nákladov pre developera. Býva s nižšími úrokmi a tým aj s nižšími výnosmi pre veriteľa.

Každá jedna investičná príležitosť zverejnená v KLUBE INVESTOROV prechádza právnym
a ekonomickým „due diligence“. 
Na príprave takéhoto projektu sa podieľa tím Investícia Slovensko
spolu s investičnou komisiou.

Najobvyklejšie typy investícii

Existujú tri hlavné dôvody, pre ktoré väčšina z nás nikdy neinvestuje do realitných projektov:

Kapitál

Potrebný vysoký vstupný kapitál

Úvery

Ťažko dostupné investičné úvery

Tím ľudí

Odbornosť v danom segmente

Snažili sme sa vyriešiť tieto prekážky a pripraviť pre Vás overené investičné príležitosti
 s minimálnou investičnou čiastkou so spravodlivým výnosom.