Ako Investícia Slovensko zarába

Na poplatkoch od Hlavného investora, resp. developera, ktorý žiada o financovanie svojho projektu formou úveru.

„Spájame ľudí a dobré investičné príležitosti so
spravodlivým výnosom už od minimálnej investovanej
čiastky.“

V členskej sekcii KLUB INVESTOROV zverejníme investičný projekt s vypracovanou due dilligence spolu s podmienkami investície.

Investor môže vstúpiť do tohto projektu svojou účasťou vo forme poskytnutého úveru (investície). Úver zaisťujeme kombináciami rôznych opatrení.

Investorovi tak umožníme spolupodieľať sa na investičnom projekte už od minimálnej čiastky so zabezpečením a s dohodnutým výnosom.

Poplatky

Investor bez poplatkov

Členovia KLUBU INVESTOROV investujú bez poplatkov. Všetky náklady spojené s investíciou hradíme my.

K developerom sme féroví

Zarábame na poplatkoch od majiteľov investičných projektov, ktorým KLUB INVESTOROV poskytne úver.

Investičné projekty starostlivo vyhodnocujeme, vyberieme len 5 % najlepších,
ktoré sa dostanú až k členom KLUBU INVESTOROV.

investičné príležitosti

ľudia

spravodlivé výnosy

Registrujte sa do KLUBU INVESTOROV a nahliadnite do investičných projektov, kde môžete participovať svojou účasťou