Diverzifikácia portfólia alebo Ako znížiť investičné riziko

Diverzifikácia je najznámejšia technika riadenia investičného rizika, ktorá spočíva v ukladaní finančných prostriedkov do rôznych typov investícií. Rozdelenie kapitálu určeného na investovanie na niekoľko menších častí chráni investora pred rizikom jedného nevýhodného nákupu aktív. V dnešnom článku si povieme o tom, ako môže vyzerať diverzifikácia portfólia z praktického hľadiska.

Začnime definovaním rôznych typov investícií. V dnešnom svete má naozaj každý investor, aj ten menší, k dispozícii množstvom typov aktív, do ktorých môže investovať. Medzi najznámejšie typy investícií patria cenné papiere ako akcie a dlhopisy, ďalej nehnuteľnosti, či už v podobe priamej kúpy alebo v podobe crowdfundingu do rôznych investičných realitných projektov, a taktiež komodity ako napríklad zlato, ktorému praje súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19, a ktorého ceny sa v dnešných dňoch nachádzajú na rekordných maximách.

Diverzifikácia v rámci jedného typu investície

Pre lepšiu predstavu si zvoľme finančný trh ponúkajúci akcie spoločností. Investor, ktorý nediverzifikuje svoje investície, vloží celý objem kapitálu určený na investovanie na nákup jednej akcie spoločnosti, ktorej dlhodobo verí a očakáva logicky nárast hodnoty akcií danej spoločnosti. Niektorí investori špekulujú okrem nárastu hodnoty investície aj na vyplácanie štvrťročných dividend, ktoré sa u niektorých spoločností vedia vyšplhať aj na 5-10%.

Tento prístup má však dve základné riziká. Prvým rizikom je riziko zlého načasovania nákupu investície. Nikto na svete, ako sa už viackrát potvrdilo, naozaj ani Warren Buffett, nedokáže časovať trh, čiže predpokladať jeho vývoj na najbližšie obdobie. Jednorázovou investíciou napríklad v objeme 10-tisíc eur teda investor nakúpi istý počet akcií za určitú cenu, povedzme 50 eur za akciu. Ak by však svoje nákupy rozdelil na 4 nákupy po 2500 eur, nakúpil by potom raz za 50 eur za akciu, neskôr za 43 eur, 47 eur a posledný nákup za 52 eur. V tomto prípade by si investor nákupnú cenu spriemeroval, a tým pádom celkovo nakúpil za lacnejšie.

Druhým rizikom tohto prístupu je závislosť na úspechu jednej jedinej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá môže skrachovať. Spoločnosti, ktorá sa môže nachádzať v odvetví, ktoré zasiahne kríza, ako to môžeme v súčasnosti vidieť napríklad u leteckých spoločností, výletných plavbách, ale i v automobilovom sektore.

Riešením je práve diverzifikácia investičného portfólia, ktoré by malo zahŕňať niekoľko akcií rôznych spoločností, ideálne aj z rôznych sektorov. Ak chcete diverzifikovať vaše investičné portfólio ešte ďalej, môžete sa zamerať na nákup akcií aj z rôznych krajín. Prirodzene diverzifikované sú napríklad indexové fondy, ktoré sú sami o sebe zložené z niekoľkých desiatok akcií spoločností.

Diverzifikácia nákupom rôznych typov investícií

Základnou premisou investovania je výber aktív, o ktorých si myslíme, že majú najväčší ziskový potenciál. Úspech v investovaní však závisí aj na niečom inom – čase. Čas je silná veličina pri investovaní, ktorá má častokrát naozaj väčšiu silu než samotná kvalita investície, či ideálne načasovanie vstupu do investície. A tým dôvodom, prečo je tomu tak, je fenomén menom zložené úročenie.

Preto skôr než čakať na vhodný okamih na nákup aktíva je odporúčané konať ihneď, ak to dáva čo i len ten najmenší zmysel, napríklad keď sa trh prirodzene nachádza v korekcii, čiže na nižšej cene. Ku korekciám trhu, aspoň tým malým, prichádza naozaj často, takže sa nemusíte báť, že budete na najbližšiu korekciu vyčkávať povedzme pol roka. Ak nákup aktíva odkladáte, môžete (a tiež nemusíte) ho kúpiť za výhodnejšiu cenu než pred rokom, avšak za ten čas vám mohla investícia už zarábať.

A práve preto sa oplatí nakupovať investície naozaj priebežne a takisto v dostatočne diverzifikovanej skladbe. Ak uprednostňujete zmiešanú diverzifikáciu, zahrňte do svojho portfólia okrem vášho primárneho investičného typu aj ďalšie typy. Vynikajúcou voľbou sú dlhopisy, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za jednu z najbezpečnejších foriem investícii, a ktoré vedia aspoň časť vášho nainvestovaného kapitálu ochrániť pred akýmkoľvek negatívnym vývojom udalostí, ktorý môže nastať.

Aké investície preferujete vy? Dajte nám vedieť. My sa na vás tešíme zas pri ďalšom článku zo sveta investícií, peňazí a biznisu.

*Našli ste chybu? Napíšte nám na [email protected]