„Istota zisku neexistuje. No investíciou do nehnuteľnosti máte k tomu veľmi blízko. Investícia Slovensko má jeden z najlepších biznis modelov posledných desaťročí. Gratulujem!“

53 rokov. Konateľ stavebnej spoločnosti, ktorá stavia a projektuje budovy po celom Slovensku. Hlavný investor niekoľkých developerských projektov a zároveň aj člen KLUBU INVESTOROV.

Ochrana

Zabezpečenie

Väčšina investičných projektov je po financovaní zabezpečená nehnuteľnosťou, alebo majetkom.

Kompletná "due diligence"

Náš tím vykonáva dôkladný audit investičných príležitostí pred zverejnením.

Možnosti zabezpečenia

Zmluva o pôžičke

Ešte pred samotnou investíciou je povinnosťou investora prečítať a záväzne podpísať Objednávku investície s priloženou zmluvou o pôžičke, kde dlžníkom je developer a veriteľom sa stáva investor.

Záložné právo na nehnuteľnosť

Ak nám to podmienky financovania realitného projektu dovolia, pristupujeme k záložnému právu na nehnuteľnosť, ktoré si môžeme uplatniť v prípade porušenia podmienok zo strany developera.

Záložné právo na obchodný podiel

Ak nedokážeme zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť, tak v niektorých prípadoch pristupujeme k alternatíve, a to k záložnému právu na obchodný podiel spoločnosti až do vyplatenia záväzku developera.

Viac sa môžete dozvedieť v sekcii FAQ, kde sú zodpovedané odpovede na najčastejšie otázky.