Projekt Park Lesná***, rodinné domy TALL & GRAN

Otvorili sme nový investičný projekt Park Lesná***, Vysoké Tatry, rodinné domy TALL & GRAN.

Pokračovanie úspešného projektu, ktorý bol v prvom kole zafinancovaný 100% čiastkou požadovanou od hlavného investora.

Prvého investičného kola sa zúčastnilo spolu 65 členov KLUBU INVESTOROV. Investovaných bolo 171 450 EUR. Naozaj skvelý výsledok projektu Park Lesná***.

V 1. kole, koncom roka 2019, hlavný investor primárne pripravoval projekt rodinných domov pre krátkodobé nájmy v lokalite Vysoké Tatry, ktoré mali v tom čase obrovský úspech.

Nehnuteľnosti pre krátkodobé nájmy sa väčšinou kupujú kupujúcimi ako investičné, ktoré následne generujú slušný zisk z nájmov. Návratnosť týchto investícii je častokrát do cca 8 rokov.

Uvediem príklad.

Cena dovolenkového domu vo Vysokých Tatrách – 200.000 EUR. Mesačný čistý zisk z nájmu môže predstavovať okolo 2.000 EUR (130 EUR/deň mínus voľné dni, mínus náklady). Návratnosť tejto investície je 8,3 roka.

Zhodnotenie nehnuteľnosti podľa štatistických údajov NBS môže byť niekde na úrovni 4 – 5% ročne.

Investícia do rodinného domu využívaného pre krátkodobý nájom je po 8 rokoch späť. Nehnuteľnosť zvýši svoju hodnotu z 200.000 EUR na cca 280.000 EUR.

A tak nám vzniká veľmi zaujímavý spôsob, ako dosiahnuť pasívne príjmy + výborné aktívum.

Koronavírus ovplyvnil trendy

V 1Q/2020 koronavírus niektoré trendy v realitách zásadne zmenil. Predaj investičných nehnuteľností využívaných pre krátkodobé nájmy padol skoro na minimum. Tzn. na 0% až 10% z pôvodného predaja.

Čo bol už dôvod zamyslieť sa a rýchlo reagovať.

Z dlhodobého hľadiska je investícia do dovolenkových domov stále veľmi zaujímavá a nami vnímaná ako obrovská investičná príležitosť.

Hlavnému investorovi projektu Park Lesná*** bola v prvom investičnom kole poskytnutá krátkodobá pôžička, ktorú potrebuje splatiť do určitého dátumu.

A tak rodinné domy určené pre krátkodobý nájom zmenili svoj charakter na rodinné domy TALL & GRAN, ktoré sú primárne určené pre celoročné bývanie. O všetkom boli samozrejme investori informovaní.

Tu vidím silný benefit pre všetkých členov KLUBU INVESTOROV, ktorí investovali do projektov, pretože majú aktuálne informácie od developera aj s riešeniami pre konkrétny prípad.

Na rozdiel od investícií do korporátnych dlhopisov rôznych realitných spoločností, ktoré investované prostriedky investujú do rôznych nehnuteľností bez aktuálnych informácii a spôsobu riešení v prípade nečakaných udalostí.

Rodinné domy TALL & GRAN

No poďme späť k samotnému investičnému projektu Park Lesná***, rodinné domy TALL & GRAN, kde momentálne prebieha investičná kampaň pre všetkých.

Úprimne si myslíme, že súčasne nemá tento projekt vo Vysokých Tatrách konkurenciu a my všetci predpokladáme jeho úspešný predaj. Park Lesná*** predstavuje novú rezidenčnú štvrť s ulicou, chodníkmi, osvetlením, modernými technológiami a 10x rodinnými domami TALL & GRAN, ktoré sú rozdelené na 2x samostatné bloky TALL & GRAN.

Precízna architektúra, dostatočný priestor na svojom vlastnom pozemku, terasy, balkóny, špecifický arkier a vikier rodinných domov, vlastné parkovacie miesta, súkromie a famózná lokalita.

Developer pripravil špeciálne podmienky pre získanie rodinných domov TALL & GRAN vo Vysokých Tatrách. Ak sa zaujímate o investície do nehnuteľnosti, prihláste sa do KLUBU INVESTOROV.

Každý jeden rodinný dom TALL & GRAN je umiestnený tak, aby tá najfrekventovanejšia časť domu, ráno aj večer, bola súčasťou výhľadu na štíty Vysokých Tatier.

Vysoké Tatry sú len pár kilometrov od lokality Park Lesná*** a predstavujú hodnotu, ktorá ostáva už navždy veľmi silným aktívom tejto výstavby.

Investičné atribúty

Poďme k faktom.

Hlavný investor umožnil členom KLUBU INVESTOROV investovať do tohto projektu s výnosom 12,18 % p.a. (ročne) na dobu 36 mesiacov.

Investícia je zabezpečená riadnym uzatvorením Zmluvy o pôžičke medzi investorom, členom KLUBU INVESTOROV a developerom, hlavným investorom, ktorý ručí za vrátenie investície vo forme získanej pôžičky celým svojím majetkom.

Investícia Slovensko, sa stane súčasne záložným veriteľom 100% obchodného podielu spoločnosti hlavného investora.

Týmto spôsobom Investícia Slovensko môže zabezpečiť zaistenie celého obchodného majetku spoločnosti hlavného investora na účely následného uspokojenia pohľadávok pre prípad ich zlyhania.

Podmienkou čerpania investície hlavným investorom je to, že doloží originál listu vlastníctva na predmetný pozemok, kde sa bude Park Lesná*** realizovať. Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti musí byť spoločnosť, na ktorej bude obchodný podiel zaistený záložným právom. Pri trhových cenách pozemkov v danej lokalite je účelový úver zaistený.

Investičná kampaň beží od 1.7.2020. Po prvom dni je naplnených už 37% z cieľovej čiastky 330.000 EUR. Fantastický výsledok s predpokladom, že investori naplnia potrebnú čiastku na to, aby mohol projekt Park Lesná*** napredovať ďalej.

Extra bonus

Ako EXTRA BONUS hlavný investor pripravil špeciálne podmienky pre členov KLUBU INVESTOROV, ktorí v prípade investície do projektu Park Lesná***, majú možnosť získať nehnuteľnosť za výhodné podmienky.

Developer tak reagoval na silnejúci dopyt od členov KLUBU INVESTOROV, ktorí sa aktívne zaujímali o to, akým spôsobom získať nehnuteľnosť do svojich aktív.

Viac informácii sa môžete dozvedieť, ak nám napíšete na [email protected]

Dôkladne pripravená analýza

Dôkladne si preštudujte všetky potrebné informácie, ktoré sú súčasťou investičného projektu Park Lesná***. Pripravili sme investičnú analýzu, ktorá transparentne informuje všetkých potenciálnych investorov o investičnej príležitosti Park Lesná***.

Upozorňujeme po nedávnom vyjadrení NBS, že investície prostredníctvom realitného crowdfundingu do developerských projektov nepodliehajú dohľadu NBS, no riadia sa nespočetným množstvom právnych predpisov, akými sú prednostne Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, atď.

Dôležité je, že každú jednu účelovú investíciu sa snažíme zabezpečiť majetkom, nehnuteľnosťou, resp. záložným právom na obchodný podiel spoločnosti. Čo nie je v žiadnom prípade pravidlom medzi alternatívnymi investíciami na realitnom trhu.

Počet členov v KLUBE INVESTOROV rastie

Investície do realitných projektov prostredníctvom crowdfundingu (ľudia investujú do investičných projektov už od minimálnej čiastky a získavajú tak spravodlivé výnosy zo ziskov) rastú.

Snažíme sa, aby táto alternatíva investovania bola transparentná, nezahmlená, podporovaná komunitou, štátom a hlavne, aby priniesla spravodlivý výnos pre všetkých investorov zo zisku, ktorý investičné projekty vyprodukujú.

Tento investičný model umožňuje všetkým ľuďom podieľať sa na investičných projektoch už od minimálnych čiastok za veľmi priateľné, ale zároveň spravodlivé výnosy.

S maximálnym možným zabezpečením, aké sme právne schopní dodať, no aj s určitými rizikami, ktoré sú súčasťou realitného trhu a investovania ako takého.

Ďakujeme Vám za priazeň a podporu. Počúvajte aj naďalej naše podcasty, čítajte naše blogy a sledujte investičné projekty.

* Našli ste chybu? Napíšte nám na [email protected]