Toto sú 3 dôvody, prečo investovať kolektívne alebo cez crowdfunding

Investovanie. Všetci vieme, že by sme ho mali robiť, no predsa často váhame pridlho a prichádzame tak o zisky, ktoré sa mohli úročiť už od našich 20. narodenín.

Môže za to najmä nedostatok finančného vzdelania priamo zo školy a taktiež strach zo straty investovaných prostriedkov. V dnešnom článku sa preto zameráme na 2 základné typy alternatívneho investovania a 3 hlavné dôvody, prečo môže byť práve kolektívne investovanie, alebo crowdfunding to pravé pre vás.

Pri rozhodovaní o tom, či investovať alebo peniaze radšej sporiť, nepotrebujete preštudovať celý internet. Stačí vám uvedomiť si niekoľko základných výhod, ktoré poskytuje investovanie, konkrétne to kolektívne, alebo investovanie prostredníctvom crowdfundingu.

Toto sú hlavné motívy, ktorí sa rozhodli investovať kolektívne alebo cez crowdfunding:

Zabezpečenie výnosu

Kolektívne investovanie aj crowdfunding slúžia na zhodnotenie vašich voľných finančných prostriedkov. Medzi jednu z najväčších výhod kolektívneho investovania patrí vysoká pravdepodobnosť dosiahnutia vyšších výnosov ako na termínovanom účte v banke, a to pri dlhodobom investičnom horizonte.

Nízka minimálna investícia

Nepotrebujete mať k dispozícií desaťtisíce eur na to, aby ste mohli začať investovať. Prvú investíciu môžete uskutočniť rádovo v stovkách eur, čo poskytuje možnosť investovať naozaj každému.

Minimalizácia rizika a bezpečnosť investície

V prípade kolektívneho investovania do podielových fondov alebo investovania prostredníctvom realitného crowdfundingu je veľkou výhodou vyššia bezpečnosť investície, ako pri individuálnom investovaní, vzhľadom na rozloženie rizika.

Pri podielových fondoch sú investované prostriedky rozložené do portfólia cenných papierov, a tak sú chránené pred úplnou stratou v prípade nepriaznivého vývoja jedného, alebo dokonca aj viacerých individuálnych cenných papierov.

Pri realitnom fundraisingu sa vám zase investovaná čiastka zhodnocuje podľa vopred dohodnutých pravidiel, čo je obrovská výhoda, ktorú na finančnom trhu nikde nenájdete.

Prvým krokom v snahe začať kolektívne investovať je výber správnej formy kolektívneho investovania. Toto sú dva základné typy.

1. Investovanie na finančných trhoch

Prvým typom kolektívneho investovania je kolektívne investovanie na finančných trhoch, ktoré zabezpečuje správcovská spoločnosť. Tá v mene investora zhromaždené peňažné prostriedky investuje do podielových fondov v svojej správe.

Fungovanie kolektívneho investovania do podielových fondov je celkom jednoduché. Investor si zakúpi podielový list, ktorý sa považuje za cenný papier. Manažér fondu následne vstupuje na svetové finančné trhy, kde so získaným peňažným obnosom obchoduje. Výnosy môžu byť investorovi buď vyplácané, alebo priamo reinvestované do nákupu ďalších cenných papierov.

Profesionálne spravované podielové fondy by v dlhodobom horizonte mali byť schopné prekonávať vo výnose individuálnych investorov, ktorí poväčšine nemajú dostatok informácií a skúseností. No často tomu tak nie je, pretože správa investičného portfólia stojí investora nemalé poplatky.

2. Investovanie do realitných projektov cez crowdfunding

V prípade realitného crowdfundingu investor svoje peňažné prostriedky vkladá do kampane konkrétneho investičného projektu prostredníctvom platformy, akou je napríklad Investícia Slovensko.

Vyzbierané peniaze od viacerých investorov sa následne formou zabezpečeného účelového úveru poskytnú hlavnému investorovi pre daný investičný projekt, za vopred dohodnutý úrok.

Budúci výnos z investície tak pozná investor už pri vstupe do investície.

Podmienky sa pritom líšia od jedného konkrétneho investičného projektu k druhému. V prípade, že crowdfunding nie je úspešný, investovaná čiastka sa investorovi vráti v plnej výške na investorský účet.

Stav investorského účtu je vždy nadosah v privátnom online rozhraní. K dispozícií je aj prehľad jednotlivých transakcií a všetky podstatné informácie k nim.

Nespornou výhodou realitného crowdfundingu prostredníctvom platformy Investícia Slovensko je investovanie bez akýchkoľvek poplatkov. Platforma totiž zarába na poskytovaní samotných úverov majiteľom investičných projektov.

Priaznivá je aj výška minimálnej investície, ktorá sa pohybuje už od 100 eur. Ak ste fyzická osoba nad 18 rokov alebo právnická osoba, investovať do realitných projektov môže hneď, kliknutím na tento odkaz.

* Našli ste chybu? Napíšte na [email protected]