XXIII.časť 🌙Večerník investora – Riadiť sa zákonmi

Prednáška pokračovala ďalej. Oduševnenie, s akým Arnold hovoril o zákonoch zlata bolo neuveriteľné. Videl som na ňom, že chce maximum toho, čo o nahromadení majetku vie, posunúť poslucháčom.

„Jeden múdry človek spísal týchto päť zákonov zlata. Na základe vlastných skúseností, ktoré som životom nadobudol vyhlasujem, že majú oveľa väčšiu cenu, než samotné získané zlato.“👑

Týmto vyhlásením nás dostal. Ľudia okolo sa začali na seba pozerať, niečo si šepkali a čakali na Arnoldove vysvetlenie.

„Aby ste to pochopili, poviem vám to tak, ako to je. Bez servítky, bez prikrášľovania, bez akýchkoľvek doplnení.“

Prvý zákon hovorí o tom, že každý, kto si pravidelne odloží aspoň desatinu svojho mesačného príjmu a následne ich múdro zainvestuje, časom vybuduje hodnotný majetok💰, ktorý mu v budúcnosti prinesie pasívny príjem a bude pre neho istotou aj v časoch, keď sa už jeho životná púť na tomto svete skončí. K takému človeku prichádzajú peniaze rady. Ušetrené peniaze zarábajú viac a výnosy zarábajú tiež. Toto je výsledok prvého zákona zlata.

„A čo keď som si schopný odložiť viac ako desatinu?“, ozvalo sa zozadu.

„To je len tvoja výhoda, mladý muž. Čím viac si dokážeš odložiť, tým viac dokážeš nakumulovať. A zlato si k tebe cestu nájde„, odvetil Arnold.

Druhý zákon nás učí to, že zlato a celkovo peniaze sú usilovnými pracovníkmi. Sú ochotné množiť sa vždy, keď sa naskytne k tomu príležitosť. A tu si treba uvedomiť, že ku každému človeku, ktorý si odkladá, prichádza príležitosť na ešte výnosnejšie 📈 zhodnotenie. A rok čo rok sa znásobuje obrovskou rýchlosťou.

Vstala žena asi v strednom veku a opýtala sa: „Ako ale viem, kedy nastane vhodná príležitosť, ktorá by mi priniesla viac do rozpočtu? Ako viem, že je ten správny čas?“

„Dobrá otázka. Uvediem príklad – na finančnom trhu dôjde k prepadu. Mnohí sa budú báť, že prídu o svoje peniaze a nikdy nezainvestujú. Človek👤, ktorý v tom všetkom nájde príležitosť, ktorá sa mu ponúka, okamžite siahne po časti svojho majetku a svoju čiastku zhodnotí. Prečo? Lebo, keď si môžete kúpiť jogurt v supermarkete za polovičnú cenu, nekúpite si aj päť kusov namiesto jedného? Tu je celá logika.“

„Majte oči 👀otvorené, lebo príležitosť je vždy!“

Tretí zákon upozorňuje na to, že zlato sa drží len pri obozretnom človeku. Od ľahkomyseľného, od takého, ktorý chce rýchlo zbohatnúť na rizikových príležitostiach, ihneď uteká. Preto hľadajte radu u múdrych, skúsenejších a starších. U takých, ktorí vedia so zlatom narábať a pochopili jeho zákonom. Naučte sa, ako svoj majetok za žiadnych okolností nevystaviť nebezpečenstvu.🔥 Naopak, učte sa, ako ho ochrániť a tešiť sa z jeho postupného rastu.

V sále zavládlo ticho. Akoby každý premýšľal🤔 nad tým, čo Arnold práve povedal. Akoby všetci v mysli hľadali niekoho, kto je múdrejší a skúsenejší a pomôže im zhodnotiť ich majetok.

Štvrtý zákon hovorí o tom, že človek, ktorý vlastní zlato a nemá skúsenosti s jeho narábaním, môže za výnosné považovať takmer všetko, čo mu príde pod ruky.🤲 Častokrát však takéto unáhlené rozhodnutia nesú so sebou riziko straty a generujú malú pravdepodobnosť zisku. Tu je nevyhnutné obrátiť sa na skúsenejšieho a múdrejšieho, kto sa vyzná v analýzach, aby neskúsený človek nezaplatil daň za svoju nerozvážnosť svojim majetkom.

„Tu si naozaj dávajte pozor, aby ste nepodľahli lákadlám na rýchle zbohatnutie. Vysoké úroky, ktoré nie sú ničím podložené, ktoré vyzerajú sľubne, ale nemajú šancu uspieť. Vyhýbajte sa aj podujatiam či účelom,🎰 v ktorých sa vôbec nevyznáte. Lebo tí, ktorí túžia rýchlo zbohatnúť, veľmi rýchlo na to doplatia.“

Posledný, piaty zákon upozorňuje na to, že k nám vždy prichádzajú dobrodružné a vzrušujúce príbehy,🤹 bizarné návrhy s neuveriteľnými výnosmi. Tu je nevyhnutné dbať na rady múdrych a skúsených, lebo oni vedia, kde číha nebezpečenstvo a ktoré ponuky na rýchle zbohatnutie smrdia prúserom.

„Majte teda na pamäti, že múdry človek by nedopustil stratu svojho v kapitálu, ani by majetok neviazal v nevýnosných investíciách.“

Bolo to poučné počúvať Arnolda a jeho snaženie sa pomôcť nám všetkým, aby sme za každých okolností nehazardovali so svojimi peniazmi💸 a nechali si poradiť múdrejšími.

Prednáška bola dlhá, ale prínosná. Opäť som sa tešil z toho, že som mal možnosť byť toho súčasťou.

Od kedy som bol v New Yorku,🗽 začal som si viac uvedomovať hodnotu peňazí. Začal som sa na ne dívať inak. K týmto uvedomeniam mi pomohli práve účasti na prednáškach. Bol som vďačný za tú možnosť.