Investovanie – aké riziká so sebou prináša?

Bez ohľadu na to, do čoho investujete, alebo ako dobre máte rozložené vaše portfólio, investovanie so sebou vždy prináša aj investičné riziká. O akých rizikách hovoríme, čo všetko pri nich brať do úvahy a ako sa im čo možno najviac vyhnúť? Tak o tom si povieme v dnešnom článku.

Na začiatok považujeme za dôležité povedať, že ani jedna investícia vás neochráni pred všetkými typmi rizika naraz. Čo je to vlastne riziko? Investičné riziko je možnosť vystavenia sa strate, ktorá je v tomto prípade definovaná ako odchýlka medzi očakávaným výnosom z investície a jej skutočným výnosom. Nežiadúco môže na investora pôsobiť nielen negatívna odchýlka od očakávaného výsledku, ale aj tá pozitívna, zvyčajne najmä ak je výnos z investície menej ako 2%, čo je približná úroveň inflácie.

Riziko sa kategorizuje na jednotlivé stupne, pričom najrizikovejšie investície majú označenie vysokého stupňa rizika, ktorý môže viesť až k úplnej strate investovaného kapitálu.

Druhy investičného rizika

Verili by ste, že existuje až 12 typov investičného rizika? Nie všetky sú však rovnako nebezpečné, ako tie druhé. Pre potreby tohto článku si popíšeme 3 najvýraznejšie investičné riziká a ako proti nim bojovať.

Kapitálové riziko

Keď sa povie investičné riziko, väčšine ľudí napadne ako prvé práve kapitálové riziko, čiže jednoducho povedané, riziko straty peňazí. Je to riziko, pri ktorom vaša investícia stratí hodnotu natoľko, že kapitál v nej uložený už nemá žiadnu hodnotu. Jeho hodnota sa spravidla navyše nedá už ani prinavrátiť. Trvalé straty prirodzene odmieta väčšina investorov a kapitálové riziko podstupujú iba tí, ktorým je na druhej strane ponúknutý dostatočne zaujímavý ziskový potenciál.

Riziko volatility

Volatilita je výraz označujúci prirodzené vzostupy a pády cien danej investície. Čím sú tieto pohyby výraznejšie, tým majú vaše investície vyššie riziko volatility. Ak sa chcete vyhnúť riziku volatility, namiesto nákupu individuálnych akcií spoločností stavte na nákup veľkých indexových alebo ETF fondov, ktorých volatilita býva spravidla nižšia. Obzvlášť nízku volatilitu majú ale napríklad aj investície v podobe nehnuteľností. Vývoj cien na realitnom trhu je totiž skôr pomalý a lineárny.

Úverové riziko

Úverové, alebo niekedy nazývané aj kreditné riziko (z ang. Credit risk), sa vo všeobecnosti vzťahuje najmä na dlhopisy a iné formy dlhových cenných papierov. Toto riziko predstavuje neschopnosť emitenta cenného papiera plniť svoje platobné záväzky voči investorom. Môže pritom ísť o čiastočné nevyplácanie úrokov, alebo, v najextrémnejšom prípade, aj o stratu celej investície v prípade neschopnosti vyplatenia istiny dlhopisu.

Toto riziko môžete obmedziť výberom spoľahlivého emitenta dlhopisov, alebo naopak diverzifikáciou do iných investičných príležitostí, v ktorých úverové riziko neexistuje. Aké riziká beriete do úvahy pri nákupe investícií do vášho portfólia vy? Dajte nám vedieť a nezabudnite nás čítať aj nabudúce pri ďalšom článku zo sveta investícií.

*Našli ste chybu? Napíšte nám na [email protected]