Dozorná rada investičných projektov

Ľuboslav Mlynarčík

| analýza investičných projektov

Skúsený autorizovaný architekt s viac ako 30 ročnou praxou, člen SKA, ktorý sa podieľal na riadení územných plánov. Pripravoval projekty architektonických súťaží a stavebných realizácií v objemoch cca 10 miliónov ročne. Posledným úspechom bola koordinácia projektu Vedeckého pavilónu UK Bratislava (37 miliónov EUR ) a jeho nominácia na stavbu roka 2015. Dohliada a koordinuje due dilligence investičných realitných zámerov. 

Peter Červeň

| analýza investičných projektov

Projektový manažér so špecializáciou na obnoviteľné zdroje a technológie pre zníženie energetickej náročnosti stavieb. Podľa nových vyhlášok musia realitné projekty plniť prísne normy energetickej spotreby. Prostredníctvom svojich skúseností s novými technológiami výrazne pomáha s analýzou realitných projektov a zároveň pozitívne ovplyvňuje stavby tak, aby dokázali inteligentne využívať teplo a energiu. Fanúšik „green konceptov“ pri výstavbách.

Rudolf Hudák

| analýza investičných projektov

Talentovaný architekt s 8 ročnou intenzívnou praxou. Navrhoval projekty niekoľkých bytových domov s viac ako 100 bytmi, ktoré sú už zrealizované a v prevádzke. V prvých fázach due dilligence investičných zámerov zhodnocuje investičný projekt z pohľadu architektonických štandardov a súlad riešení s územnými plánmi miest a obcí. Pripravuje aj projekty financované fondom Európskej únie. Bol ocenený nadáciou Tatrabanky „miniDOMY.sk“.

Riadenie | Manažment | Technológie

Ondrej Cirbus

| riaditeľ

Líder sústredený na výsledky. Verí, že ozajstnou vášňou a nekompromisnou disciplínou je možné dosiahnuť akékoľvek úspechy. Korektne a efektívne riadi tímy ľudí s rôznymi expertízami a usmerňuje ich prácu pre dosiahnutie vytýčených cieľov. Húževnatosťou od základov vybudoval viacero úspešných projektov. Je fanúšikom moderných technológií. 

Mária Štefaňáková

| podpora pre investora

Office manažér a podpora pre všetkých klientov, návštevníkov investiciaslovensko.sk a členov KLUBU INVESTOROV. Ak sa nás rozhodnete kontaktovať, či už prostredníctvom telefónu, e-mailu, alebo rýchlej správy, Mária bude pravdepodobne prvá, ktorá začne s Vami komunikovať. Svedomitá perfekcionistka s pozitívnym prístupom a úsilím pomôcť Vám s akoukoľvek požiadavkou. 

Martina Radeková

| komunikácia a marketing

Technológie a marketing. Počas štúdia Medzinárodného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave nadobudla skúsenosti v Amazone na pozícii „Finance Analyst with German”. Magisterské štúdium absolvovala vo Švédsku. Po ročnej prestávke a absolvovaní certifikátu Toefl študovala na Mid Sweden University v Östersunde, kde ukončila štúdium Business Administration and Marketing. 

Ľubica Ščurková

| ekonóm

V oblasti ekonomiky a financií má bohaté skúsenosti a dlhoročnú prax. Stanovuje hodnoty podnikov. Akreditovaná s praxou od expertízneho edukačného inštitútu znaleckého ústavu pre finančno-ekonomické analýzy pri stanovovaní hodnôt podniku s akreditáciou pre odborné minimum znalcov. Pracuje na ekonomických bilanciách, posudkoch, cash-flow a ekonomike projektov. 

Kontaktujte nás

Ci investment group, s.r.o., Ul. Levočská 866, 058 01, Poprad,
Slovensko

+421 910 548 844