NBS a crowdfunding?

11.06.2020, zdieľala NBS informáciu, že spoločnosť Ci investment group, s.r.o., portál investiciaslovensko.sk nepodlieha dohľadu NBS z dôvodu, že nemá udelené povolenie v oblasti finančného trhu na Slovensku a z dôvodu, že nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

V momente, ako som si to všimol, mal som zmiešané pocity zo spôsobu, akým to zverejnili.

NBS sme 6.12. 2019 poslali písomné stanovisko o tom, ako naša platforma funguje a súčasne sme NBS zaslali všetky potrebné dokumenty, ktoré si vyžiadala. 

Odovzdávali sme NBS podrobné popisy a zoznamy, a to:

  • Zoznam a opis kritérií, ktoré musí spĺňať klient
  • Informácie a spôsobe a postupe Investora a Dlžníka
  • Zoznam a opis kritérií, ktoré musí spĺňať investor pred zaradením do procesu sprostredkovania investície
  • Vzory všetkých zmluvných dokumentácii vo vzťahu – spoločnosť a investor, spoločnosť a dlžník, investor a dlžník
  • A veľa ďalšieho.

Doposiaľ sme vo vzťahu týmto odovzdaným dokumentom a písomnému stanovisku nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď a ani iný záver. Jedinou správou zo strany NBS bol status na stránke nbs.sk.

Momentálne im posielame ďalší list, tak počkáme na odpoveď.

Som absolútne za, aby NBS zverejňovala spoločnosti, ktoré sprostredkovávajú, pôžičky vo forme „investícií“ medzi bežnými fyzickými osobami a podnikateľmi a informovala o tom verejnosť, že tieto spoločnosti nepodliehajú dohľadu NBS a takto poskytnuté peniaze vo forme pôžičiek (investícií) nie sú kryté Fondom ochrany vkladov ani Garančným fondom investícií.

No pri všetkej úcte, zo spôsobu, akým na to NBS verejnosť a zároveň média upozorňuje, nie som úplne šťastný.

Média prevezmú obsah z NBS a dofúknu bomba titulku, že “Slováci pozor na peniaze! Táto spoločnosť obchádza NBS.” Bez jediného zamyslenia sa, na čo to vlastne NBS upozorňuje.

Zároveň niekto prirovná našu činnosť k BMG a zrazu legálny, globálne jeden z najpopulárnejších crowdfundingových modelov, môže na Slovensku veľmi utrpieť. 

Platforma investiciaslovensko.sk, ktorá vykonáva činnosť realitného crowdfundingu bola odprezentovaná spôsobom, ako keby sme sa vrátili späť do roku 1990, kedy nikto netušil, ako s touto činnosťou naložiť.

Obávam sa, že týmto spôsobom sa Slovensko ani len nepriblíži k modernej fin-tech kultúre, ktorá sa snaží poskytovať alternatívy k zaužívaným finančným, resp. bankovým modelom. 

Čo je celkom škoda.

Aj v roku 2016 upozorňovala NBS verejnosť o začínajúcich “peer to peer” crowdfundingových platformách na Slovensku https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/ine-upozornenia/upozornenie-na-poskytovanie-poziciek-peer-to-peer-sposobom.

Spomínané “peer to peer” crowdfundingové platformy sú dnes na Slovensku veľmi úspešné a sú príkladom moderných technologických fin-tech spoločností, ktoré sa snažia držať krok so svetom v rámci finančných služieb.

Mojou povinnosťou je však vysvetliť, prečo nepodliehame dohľadu, a tým reagovať na upozornenie publikované NBS.

Od prvého momentu, ako nám napadla myšlienka spustiť na Slovensku realitný Crowdfunding, nám celému tímu bolo jasné, že táto činnosť aktuálne nepodlieha dohľadu NBS.

Nie že by sme to nechceli, práve naopak, bolo by pre nás podstatne jednoduchšie prevádzkovať crowdfundingovú platformu, ak by právo SR zohľadňovalo aj túto činnosť alternatívneho financovania, akou je crowdfunding.

Vytýčilo by limity a podmienky prevádzkovania takýchto platforiem, a tým zregulovalo jednotlivých poskytovateľov takýchto služieb.

No jednoducho to tak momentálne nie je.

V súčasnosti v SR neexistuje právna úprava, ktorá by regulovala činnosť platforiem, ktoré sprostredkovávajú služby ako je tá naša. V SR zatiaľ neexistuje právna úprava crowdfundingu a platforiem, ktoré ho realizujú.

Zároveň, dokonca ani na úrovni EÚ aktuálne neexistuje právna regulácia crowdfundingu a platforiem, ktoré ho realizujú.

Na úrovni EÚ aktuálne len pripravujú legislatívny návrh nariadenia o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie. Avšak, zatiaľ nie ani len v ucelenom legislatívnom návrhu, že by som vám ho mohol predostrieť.

To, že neexistuje osobitná právna úprava crowdfundingu však neznamená, že činnnosť našej platformy je v legislatívnom vákuu.

Naša platforma investiaciaslovensko.sk sa riadi nespočetným množstvom právnych predpisov akými sú prednostne občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, daňové predpisy a pod.

Súčasne činnosť našej platformy vo vzťahu k jednotlivým investorom ako bežným fyzickým osobám / spotrebiteľom je aktuálne dohliadaná tak ako činnosť každého iného podnikateľa, ktorý v SR poskytuje služby alebo tovary spotrebiteľom, a to príslušným orgánom Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Prvé otázky, ktoré som dostal pred ideou realitného crowdfundingu.

Prvé otázky, ktoré som dostal pri myšlienke budovaní realitného crowdfundingu, alternatívneho financovania realitných projektov boli:

  • nepouvažuješ radšej nad zahraničnou spoločnosťou, právnej entite, ktorá má podstatne viac výhod, je anonymná a za hranicami Slovenska je ďaleko viac pochopenia s crowdfundingom ako v SR?
  • prečo práve financovanie realít a nehnuteľností?

Zahraničná spoločnosť?

Zásadne som bol proti. Nechcel som žiadnu zahraničnú spoločnosť. Chcel som slovenskú firmu, ktorá zverejní všetkých užívateľov výhod, bez akejkoľvek anonymity. A s možnosťou na Slovensku dláždiť cestu aj pre iné crowdfundingové aktivity.

Bolo ozaj veľmi náročné od základov postaviť právnu kostru takejto platformy, aby bola v súlade s právnym poriadkom SR so všetkými potrebnými postupmi a zmluvnou dokumentáciou, avšak podarilo sa nám to.

Prečo financovanie realít?

Nedokážem si momentálne predstaviť lepšie aktívum pre crowdfundingové financovanie, akou je nehnuteľnosť s možnosťou zabezpečenia takouto nehnuteľnosťou.

Ak by sme financovali napríklad startupy, začínajúce spoločnosti (dnes je to trend), resp. požičiavali peniaze ľuďom (peer to peer), myslím si, že bolo by to pre všetkých zúčastnených investorov podstatne väčšie riziko.

Vrátim sa však k realitnému crowdfundingu a NBS.

Crowdfunding je spôsob alternatívneho financovania iniciatív (projektov) jednotlivcov a spoločností. Má spravidla podobu online kampaní a môže sa zameriavať tak na neziskové, ako aj podnikateľské aktivity.

Činnosť našej platformy investiaciaslovensko je legálna. Momentálne však nepodlieha dohľadu NBS, pretože neexistuje právna úprava, ktorá by umožňovala NBS vykonávať nad ňou dohľad.

Aktuálne crowdfunding nepatrí k finančnému trhu, ktorý spadá pod dohľad NBS, čo platí pre akýkoľvek crowdfunding na Slovensku, či ide o známe peer to peer spoločnosti, resp. iné crowdfundingové aktivity.

Nie je to preto, pretože to nechceme. Resp. robíme túto činnosť nelegálne. Ja som presvedčený, že všetky crowdfundingové platformy privítajú, ak sa konečne v SR alebo na úrovni EÚ príjme právna úprava, ktorá činnosti takýchto platforiem zreguluje a súčasne takéto platformy budú spadať napríklad pod dohľad NBS, resp. iný orgán štátu, pretože sa tým zvýši dôvera v predmetné platformy.

Skutočnosť, že aktuálne absentuje právna úprava crownfundingu v SR, nám sťažuje pozíciu na trhu a uberá z potenciálu moderným technologickým firmám, ktoré presadzujú alternatívne spôsoby financovania.  

Sila crowdfundingu.

Sila crowdfundingu narastá neuveriteľným tempom po celom svete. Najskôr sa stala obľúbenou  v USA,  neskôr v EÚ. Obľúbeným a vyhľadávaným sa stal v štátoch ako Veľká Británia, Nemecko a dokonca crowdfunding dominuje aj pre mňa vo veľmi sympatickom technologickom štáte, akým je Estónsko. 

Jednou z mojich obľúbených platforiem realitného crowdfundingu v Estónsku je spoločnosť Crowdestate https://crowdestate.eu. Táto spoločnosť sprostredkovala investície v rozsahu okolo 100 miliónov eur, aktuálne má tisíce klientov ako investorov a desiatky úspešne ukončených projektov. Skvelá bilancia.

V Čechách a na Slovensku sú asi najznámejšie spoločnosti zonky.cz a zltymelon.sk

Ľudia sa spájajú zo všetkých kútov sveta, aby priamo zafinancovali konkrétny projekt, službu, alebo inú iniciatívu. Toto alternatívne financovanie v podstate nahrádza finančné domy, banky. 

Internet mení spôsoby financovania, mení všetko zaužívané, čo tu fungovalo doposiaľ.

Myslím si, že vzhľadom k situácii okolo koronavírusu tento technologický progres bude rásť ešte rýchlejším tempom, ako to bolo doteraz. A nie je cesty späť.

Na záver.

Opakujem. Činnosť našej platformy investiciaslovensko.sk je činnosť alternatívneho financovania, crowdfundingu, ktorá momentálne nepodlieha dohľadu NBS. Vami poskytnuté peniaze nie sú garantované a nie sú kryté Fondom ochrany vkladov, ako to je tomu v banke.

Predstavuje to riziko, s ktorým sa každý jeden investor oboznámi ešte pred samotnou investíciou.

No je absolútne legálna a my ako platforma dodržujeme všetky potrebné zákony, aby sme mohli túto činnosť vykonávať. Veríme, že čoskoro sa príjme právna úprava, ktorá bude činnosť našej platformy osobitne regulovať a budeme spadať pod dohľad NBS.

Našimi aktivitami a úsilím sa snažíme maximálnou možnou mierou chrániť investície všetkých našich investorov.

A práve realitný crowdfunding dáva najväčšie možnosti zabezpečiť pôžičky investorov prostredníctvom celého majetku a aktív dlžníka a nehnuteľnosťou, na ktorú sa peniaze požičiavajú.

Ďakujeme všetkým, ktorí fandia tomuto investičnému modelu. Ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa spoločne na ďalšie a ďalšie úspešné investičné kampane, pomocou ktorých podporíme skvelé projekty na našom Slovensku 🙏

Žiaľ.

Existujú aj neprajníci, ktorí nám veľmi nefandia. Nepoznám dôvod. Len viem, že ak je príležitosť, tak si kopnú. Díval som sa na zahraničné crowdfundingové portály a tam tých neprajností je zásadne menej.

My sme špecifická krajina so špecifickou kultúrou a históriou.

To, čo robíme my teraz, bude o 10 rokov na Slovensku bežné a vnímanie ľudí na podobné činnosti, akú robí teraz Investícia Slovensko, ale aj iné crowdfundingové platformy sa zmení. Je však potrebný čas. Buďme trpezliví.

Chcem vás uistiť, že usilovne pracujeme na nových projektoch, na novej technológii, ktorá bude obrovským prínosom pre všetkých našich investorov.

O všetkom vás budeme informovať emailami, blogmi, podcastmi a na socialných sieťach. Tak, ako to robíme doteraz.

Veľmi ďakujem za prečítanie si tohto článku, za dôveru v našu prácu a porozumenie. 🙏

Našli ste chybu? Napíšte na [email protected]