Podcast ROZHOVOR 🎙️ – Martin Přikryl

Martin Přikryl je osobný tréner. Venuje sa kultúre pohybu a telesnému rozvoju. S kamarátom založili pohybové centrum Bellforce vo Zvolene. Dozvieme sa ako funguje biznis cez občianske združenie. 

Prečo je investícia do vlastného tela dôležitá?

Pre každého človeka znamená pohyb niečo iné. V Bellforce centre človeka niečo dovedie k tomu, aby sa cítil lepšie a podával lepší výkon. Aj pre bežného zamestnanca, ktorý je chorý, alebo má nejaký problém, ktorý mu bráni v práci, nie je produktívny tak, ako by mohol byť.

Čo Martina zlákalo k profesii osobného trénera?

Dostal sa k tomu ako „slepé kura k zrnu“. Chcel študovať filozofiu, ale vyhrala možnosť telovýchovy. Nebol vrcholovo zameraný, ale vždy ho šport napĺňal a bavil. Trénerstvo bolo niečo, v čom sa našiel.

Ako popísal Bellforce a filozofiu, ktorou sa riadia?

Strong first je filozofia, ktorej korene siahajú až k nástroju proti slabosti, tzv. kettlebell (guľové závažie s rúčkou). Strong first má 3 základné piliere: kettlebell, veľká činka a vlastná hmotnosť. Prispievajú k tomu, aby sa človek cítil zdravý a silný. Pre cvičenie je dôležitá efektivita a jednoduchosť. Prvotnou myšlienkou za vznikom centra Bellforce bolo vytvoriť komunitu ľudí, ktorí budú spolu komunikovať. Chceli nájsť kompromis medzi individualitou a skupinou.

Oplatí sa vstúpiť do fitness biznisu „s telom“?

Nie je to ľahký biznis. Martinovi pomohla nevedomosť toho, do čoho vlastne ide. Ak by vedel, aké to bude, nemal by taký entuziasmus, s akým do biznisu šiel. Ak má človek k tomu vzťah, tak by to malo vyjsť.

Aké sú limity podnikania pod občianskym združením?

O.Z. má svoje limity, najmä v cenotvorbe. Zisk musí pokrývať chod centra. Takže, peniaze sa nemôžu použiť len tak na hocičo. Hlavným pozitívom je zdaňovanie, najmä odkázanie 2% z dane. Všetky tie peniaze išli na prevádzku.

Čo si myslí o tom, či korona zmení nadobro tvár športu?

Je to len o tom, či sa hľadá riešenie. Vždy je cesta. V globále si myslí, že tvár sa nezmení. Skôr si ľudia uvedomia, že by si mali vážiť všetko, čo majú a ako rýchlo to môžu stratiť, napríklad zápas obľúbeného športu.

Aké športy majú podľa Martina zmysel a ktoré nie?

Žiaden šport nie je kontraproduktívny. Najjednoduchšie je vyjsť z domu, z bytu a vybehnúť niekam. A to je ten problém. Nepočúvajú svoje telo, ale snažia sa dosiahnuť ciele, na ktoré nie je ich telo pripravené a pod. Beh je napríklad podľa neho dvojsečná zbraň.

Čo dal Martinovi šport a čo sa vďaka nemu naučil?

Šport je snami od nepamäti. Šport má vlastnú cestu. Tréning ho odučil lenivosti a naučil ho neodvracať sa od cieľa, vytrvať. Zocelil jeho slabé vlastnosti.

A čo „finančná prestrelka“ s Martinom?

Do čoho rád investuje?

  • Do seba. Vzdelanie, knihy, podcasty, kurzy apod.

Čo pre neho znamenajú peniaze?

  • Niečo, čo nie je ani zlé, ani dobré. Lepšie je ich mať ako nemať.

Kedy je človek podľa neho bohatý?

  • Ak zistí, kto naozaj je.

Aké knihy by odporučil?

  • Dopisy psané stokikem alebo Dobehni svoj rozum.

Aká bola jeho najhoršia investícia v živote?

  • Ak si myslel, že peniaze rýchlo otočí.

Čo by chcel v živote dosiahnuť?

  • Zistiť, kto je. Ak to zistí, nebude životu nič potrebovať. Kariérne – zväčšiť komunitu, stiahnuť k sebe „väčších“ ľudí, šíriť povedomie o pohybe a športe a otvárať nové gymy.