Sobotňajšia ☕. NBS monitoruje našu činnosť.

Pred časom zverejnila NBS krátku informáciu, že naša spoločnosť a naša crowdfundingová činnosť nepodlieha dohľadu NBS. 

Dodnes si myslím, že forma, akým spôsobom NBS zverejnila stručný status ohľadom našej činnosti na svojej web stránke nie je práve šťastným riešením. Nebudem sa však už viac rozpisovať k tejto téme, pretože všetko som už napísal tu.

My sme samozrejme okamžite reagovali a napísali to, či vôbec a ako komunikujeme s NBS a prečo naša crowdfundingová činnosť nespadá pod ich dohľad.

S Národnou bankou Slovenka komunikujeme od roku 2019, od momentu, kedy sme začali byť aktívny na finančnom trhu  a od momentu, kedy si NBS vyžiadala od našej spoločnosti všetky potrebné dokumenty a podklady k našej činnosti.

Úplná reakcia NBS

Národnú banku Slovenska sme teda požiadali formou listu o stanovisko, či všetky nami odovzdané podklady, ktoré si NBS vyžiadali v roku 2019 sú dostatočné pre naše transparentné fungovanie a zároveň sme požiadali NBS, aby doplnila vlastný status o úplné informácie k našej činnosti.

Neurobili to. No, našťastie, môžeme zverejniť úplne znenie NBS k našej činnosti, ktoré sme dostali listom. 

List, ktorý sme poslali do NBS po zverejnení ich statusu

List od NBS, ako odpoveď na našu reakciu

Ak si podrobne prečítate úplné stanovisko NBS, informácie sú takmer identické s našou reakciou, ktorú sme zverejnili v tomto článku.

Od momentu zverejnenia pre nás neúplného stanoviska NBS na ich web stránke som sľúbil, že všetku komunikáciu s NBS (okrem citlivých GDPR údajov) zverejním. Naši investori, ktorí dôverujú našej činnosti majú právo vedieť, v akom vzťahu je momentálne naša crowdfundingová činnosť s NBS.

Pozitívum

Odhliadnuc od všetkého si myslím, že NBS sa aktívne zaujíma o fintech spoločností, ktoré sa snažia vytvárať nové možnosti zaužívaných finančných, resp. investičných služieb. A verím, že NBS vyvíja snahu pripraviť isté regulácie aj pre silnejúci trend crowdfundingu, resp. kolektívneho financovania, ktoré už teraz v európskom merítku financujú projekty za miliardy eur. 

Za nás môžem sľúbiť, že ak zo strany NBS príde akákoľvek regulácia, resp. nariadenie, vyvinieme maximálnu snahu zabezpečiť všetky potrebné kroky k tomu, aby sme mohli transparentne poskytovať našu činnosť v SR, ale aj na európskej úrovni, kam naše snahy do budúcnosti cielia.

Na záver

„NBS aj naďalej zabezpečuje monitorovanie a posudzovanie všetkých aspektov súvisiacich s pôsobením Vašej spoločnosti v zmysle zákona č. 747/2004, pričom v súčasnosti neplánuje voči Vašej spoločnosti vykonať ďalšie kroky.“

Toto boli posledné vety úplného stanoviska od Národnej Banky Slovenska. NBS dostala všetky dokumenty našej činnosti a súčasne monitoruje naše aktivity.

Teraz je čas, aby sme sa začali sústrediť na služby, ktoré poskytujeme a na to, aby sme pripravili čo najbezpečnejšie investičné projekty so spravodlivým výnosom pre všetkých členov KLUBU INVESTOROV. 

Ďakujem Vám všetkým za Vašu podporu. Veľmi si vážime, že ste stále s nami.